Rolles Design & Konstruktion 

 

 

Roland Landgren är en professionell snickare med 30 års erfarenhet av byggnadsarbeten i Sverige och utomlands. Roland har yrkesbevisintyg inom träarbete, vilket innebär en teoretisk utbildning samt en praktisk färdigutbildning där man erhåller en mångsidig yrkesträning. Utbildningsmålen för träarbete är fastställda av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.

 

Rolles erbjuder ett helhetsåtaganden vid nybyggen, tillbyggnader och renoveringar. Rolles nätverk består av alla yrkesområden som behövs vid byggen. Lär känna Rolles mer med hjälp av denna hemsida, men framförallt boka upp ett möte för att diskutera dina planer och önskningar.