Utbildning & Erfarenhet

 

 

Roland Landgren är utbildad snickare och har arbetat in byggbranschen i 30år.  Roland är förnärvarande bosatt i Stockholm, men har erfarenhet från byggarbeten i USA, Australien, Honkong och Thailand. Internationella projekt är alltså inga problem. Roland har även yrkesbevisintyg inom träarbete. För detta krävs, utöver en teoretisk utbildning, en praktisk färdigutbildning där man erhåller en mångsidig yrkesträning. Utbildningsmålen för träarbete är fastställda av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd och finns på tillgängliga, liksom branschen krav, på byn.se. Utbildningstiden är på 4-6år beroende på teoretisk bakgrund.